febrer 2013 - +o+a arquitectes

Iterative approaches to corporate strategy
oa-logo.jpg
febrer 14, 2013 0

Admin 2

El 28 de desembre es va conèixer un esborrany de l’avantprojecte de Llei de Serveis Professionals, elaborat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, en què figura una modificació de la Llei d’Ordenació de l’Edificació que estén les atribucions per projectar i dirigir obres als enginyers amb competències en edificació.
Tenim dret a una arquitectura exercida en termes de qualitat, responsabilitat i utilitat social! +o+a diem
 Trobareu més informació a  http://www.coac.net/mcte16/
Val la pena fer-hi una ullada!