Docència

Institut Gaudí de la Construcció (Cornellà) Cursos 2007,2008, 2009, 2010 i 2011.
Professores del curs Rehabilitació i manteniment destinat a organitzar, gestionar i executar els treballs de restauració, rehabilitació i manteniment amb els coneixements i tècniques necessàries per a la intervenció en el patrimoni construït. Visites d’obra a les obres de la Sagrada Família i l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.