Portfolio Archive - +o+a arquitectes

Iterative approaches to corporate strategy
01-1280x905.jpg
abril 30, 2018 0

per Admin 2

(Realitzat conjuntament amb les arquitectes Gemma Ojea i Anna Batlló)

Les irregularitats de les direccions i alineacions dels carrers del casc antic generen una infinitat de visuals que tenen com a punt de referència les cantonades.

El projecte és un envolvent que s’encaixa seguint alineacions i direccions, marcant la verticalitat i la fragmentació de la zona, arrelant-se urbanísticament al seu entorn, i buscant també en el seu interior, els trets definitoris del casc antic i la funció social dels espais públics d’aquest.

La proposta pretén quasi diluir-se dins del paissatge urbà, de manera que els seus volums es percebin com episodis del panorama i el seu perfil no competeix dins el teixit i la trama del casc antic on s’ubica buscant així l’aliança entre arquitectura i territori.

01-3-1280x853.jpg
abril 30, 2018 0

per Admin 2

Escola de capacitació agraria i residencia per a treballadors temporers.

L’objectiu és garantir una agricultura de producció competitiva, de qualitat i, al mateix temps conservar i difondre els seus valors ambientals i socials. El sòl agrícola és un magnífic patrimoni construït amb una molt precisa disposició de les peces. Aquest tapís será la base on caldrà crear noves actuacions amb usos específics per a crear sinèrgies positives amb l’activitat agrícola: cooperatives, centres docents o d’informació agrària, residències per temporers, centres d’investigació agrícola, zones d’oci relacionades amb el sector (museu de l’agricultura, etc.), petites indústries agroalimentàires, etc.

La idea d’aquest projecte és proposar una tipología constructiva, a partir d’una proposta a mode d’exemple, per a generar una arquitectura que acpmpanya, envolta i participa del paisatge. Una arquitectura adequada al tipus d’entorn i a diferents usos i requeriments.

La proposta es presenta com a exemple del que seria un projecte complet a partir d’aquest sistema constructiu i dels altres paràmetres propis dels emplaçaments dels sòls en l’entorn agrícola.

01-2-1280x1810.jpg
abril 30, 2018 0

per Admin 2

Concurs d’avantprojecte de reforma de les botigues i concept shop per a joves arquitectes.

L’estètica de la botiga vol ser també l’emprenta de l’empresa donant un missatge de serenitat, frescor, diafanitat i harmonia per poder experimentar amb el delit els perfums, les textures, els gustos i els colors dels diferents productes en un ambient adecuat.

ARQUIA-exterior.jpg
abril 30, 2018 0

per Admin 2

Concurs d’idees per a la obertura de la nova oficina a Girona.

(realitzat conjuntament amb l’arquitecte Albert Moreu Valls)

L’objectiu del concurs és l’adequació del local situat a la plaça del Vi, 4 de Girona per a la instal.lació d’una nova oficina d’Arquia Caixa d’Arquitectes.

En el projecte es resol amb una fluida articulació dels espais públics i privats, sempre revaloritzant l’espai arquitectònic interior de l’edifici històric existent. L’accès per planta baixa dona pas a una zona púplica d’atenció a l’usuari. Les comunicacions entre les dues plantes esdevenen zones de transició entro lo públic i lo privat, espais que poden donar pas a l’ús per a exposicions, xerrades, etc…

6-1280x853.jpg
abril 25, 2018

per Admin 2

“JAPÓ, DOLÇOS I BARCELONA” Projecte per al nou local de la pastisseria – gelateria japonesa. Takashi Ochiai, instal·lada a Barcelona des de 1983. Es tracta d’un projecte que inclou la botiga-degustació, l’obrador i l’aula Ochiai on s’imparteixen cursos de pastisseria japonesa. El projecte resol la creació dels tres espais necessaris per l’establiment. Es generen dues entrades independents, una per a la zona de botiga i degustació i l’altre a l’espai Aula Ochiai. Aquests dos espais es comuniquen amb l’obrador de la pastisseria que actua com a element de nexe des de l’interior. L’accés a la botiga es produeix linealment seguint el llarg taulell d’atenció i exposició de les diferents especialitats de pastisseria i gelats Ochiai. Aquesta zona del local es relaciona amb l’exterior a través de les grans portes de vidre i ferro que configuren l’entrada, les quals permeten captar l’atenció de l’espectador que passeja pel carrer per l’atractiu del lloc i l’exposició del producte protagonista, els dolços. Pel que fa els materials, el projecte parteix de la idea de deixar vistes les parets de maó manual existents, com a elements originals del local on es situa la nova pastisseria. S’incorporen nous materials com el ferro i la fusta per a la creació del mobiliari i la decoració interior. Es crea un espai diàfan i acollidor, amb la formació d’un banc metàl·lic que recórrer un dels laterals generant la zona de degustació que disposa de diverses taules.

CRF-20140508-GRANDESARRIA-008.jpg
abril 25, 2018

per Admin 2

Projecte d’encaix en 45m2 del programa funcional necessari per satisfer les necessitats d’una família: sala d’estar-cuina, dos banys, dues habitacions i zona de rentat. El limitat nombre de metres quadrats obliguen, com a punt de partida del projecte, a l’aprofitament en alçada de l’habitatge. Aquesta premisa configurarà la geometria i la volumetria de cada una de les peces, generant un nou concepte funcional i formal. Les visuals i la llum tornen a ser, en aquest cas, un objectiu a l’hora de relacionar unes peces amb les altres.

goya-5-1.png
abril 25, 2018

per Admin 2

El projecte de reforma i rehabilitació d’aquest pis parteix de la idea de conservar l’esperit dels elements originals d’un pis gracienc del 1930 (mosaic hidràulic, balconeres i persianes de fusta, biguetes metàl·liques i revoltons, etc.) alhora que treure el màxim partit tant de l’espai com de la llum. El mal estat del mosaic original, que presentava una gran part de les seves peces trencades, no va permetre conservar-lo però aquest material, de producció artesanal i manual, ha estat utilitzat de nou en la reforma, trobant-lo al terra del bany i al parament vertical de la cuina.
És un pis d’estructura allargada. Tot i conservar l’esquema de funcionament original, es van tirar a terra tots els envans per aconseguir dos objectius: una millor proporció de les seves peces (habitacions, cuina, bany, passadís) i l’aprofitament màxim dels 55m2 útils. Això s’aconsegueix a partir de delimitar les diferents estances creant moltes zones d’emmagatzematge, mitjançant envans – armari i generant unes visuals molt obertes per crear sensació d’amplitud.

CRF-gamper-20151218-07-2.jpg
abril 25, 2018

per Admin 2

Reforma integral d’un habitatge de les Corts; la idea principal era un fer un canvi de distribució per tal de generar unes visuals molt més obertes i potenciar la relació entre espais alhora que crear un ambient relaxat mitjançant el color, la il·luminació i les textures.