IV PREMIS ECOVIURE A LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE (Fira de Manresa) - +o+a arquitectes

CONCURSOS

IV PREMIS ECOVIURE A LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE (Fira de Manresa)

http://www.oa-arquitectes.com/wp-content/uploads/2018/04/e002.jpg
http://www.oa-arquitectes.com/wp-content/uploads/2018/04/e003.jpg
http://www.oa-arquitectes.com/wp-content/uploads/2018/04/e004.jpg
http://www.oa-arquitectes.com/wp-content/uploads/2018/04/e001.jpg

IV PREMIS ECOVIURE A LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE (Fira de Manresa)

Title:

Descripció:

e002
e003
ECOVIURE
ECOVIURE

Escola de capacitació agraria i residencia per a treballadors temporers.

L’objectiu és garantir una agricultura de producció competitiva, de qualitat i, al mateix temps conservar i difondre els seus valors ambientals i socials. El sòl agrícola és un magnífic patrimoni construït amb una molt precisa disposició de les peces. Aquest tapís será la base on caldrà crear noves actuacions amb usos específics per a crear sinèrgies positives amb l’activitat agrícola: cooperatives, centres docents o d’informació agrària, residències per temporers, centres d’investigació agrícola, zones d’oci relacionades amb el sector (museu de l’agricultura, etc.), petites indústries agroalimentàires, etc.

La idea d’aquest projecte és proposar una tipología constructiva, a partir d’una proposta a mode d’exemple, per a generar una arquitectura que acpmpanya, envolta i participa del paisatge. Una arquitectura adequada al tipus d’entorn i a diferents usos i requeriments.

La proposta es presenta com a exemple del que seria un projecte complet a partir d’aquest sistema constructiu i dels altres paràmetres propis dels emplaçaments dels sòls en l’entorn agrícola.


Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *