Concursos

M004.jpg
abril 30, 2018

Admin 2

(Realitzat conjuntament amb les arquitectes Gemma Ojea i Anna Batlló)

Les irregularitats de les direccions i alineacions dels carrers del casc antic generen una infinitat de visuals que tenen com a punt de referència les cantonades.

El projecte és un envolvent que s’encaixa seguint alineacions i direccions, marcant la verticalitat i la fragmentació de la zona, arrelant-se urbanísticament al seu entorn, i buscant també en el seu interior, els trets definitoris del casc antic i la funció social dels espais públics d’aquest.

La proposta pretén quasi diluir-se dins del paissatge urbà, de manera que els seus volums es percebin com episodis del panorama i el seu perfil no competeix dins el teixit i la trama del casc antic on s’ubica buscant així l’aliança entre arquitectura i territori.

e001.jpg
abril 30, 2018 0

Admin 2

Escola de capacitació agraria i residencia per a treballadors temporers.

L’objectiu és garantir una agricultura de producció competitiva, de qualitat i, al mateix temps conservar i difondre els seus valors ambientals i socials. El sòl agrícola és un magnífic patrimoni construït amb una molt precisa disposició de les peces. Aquest tapís será la base on caldrà crear noves actuacions amb usos específics per a crear sinèrgies positives amb l’activitat agrícola: cooperatives, centres docents o d’informació agrària, residències per temporers, centres d’investigació agrícola, zones d’oci relacionades amb el sector (museu de l’agricultura, etc.), petites indústries agroalimentàires, etc.

La idea d’aquest projecte és proposar una tipología constructiva, a partir d’una proposta a mode d’exemple, per a generar una arquitectura que acpmpanya, envolta i participa del paisatge. Una arquitectura adequada al tipus d’entorn i a diferents usos i requeriments.

La proposta es presenta com a exemple del que seria un projecte complet a partir d’aquest sistema constructiu i dels altres paràmetres propis dels emplaçaments dels sòls en l’entorn agrícola.

axonometria.jpg
abril 30, 2018

Admin 2

Concurs d’avantprojecte de reforma de les botigues i concept shop per a joves arquitectes.

L’estètica de la botiga vol ser també l’emprenta de l’empresa donant un missatge de serenitat, frescor, diafanitat i harmonia per poder experimentar amb el delit els perfums, les textures, els gustos i els colors dels diferents productes en un ambient adecuat.

ARQUIA-exterior.jpg
abril 30, 2018 0

Admin 2

Concurs d’idees per a la obertura de la nova oficina a Girona.

(realitzat conjuntament amb l’arquitecte Albert Moreu Valls)

L’objectiu del concurs és l’adequació del local situat a la plaça del Vi, 4 de Girona per a la instal.lació d’una nova oficina d’Arquia Caixa d’Arquitectes.

En el projecte es resol amb una fluida articulació dels espais públics i privats, sempre revaloritzant l’espai arquitectònic interior de l’edifici històric existent. L’accès per planta baixa dona pas a una zona púplica d’atenció a l’usuari. Les comunicacions entre les dues plantes esdevenen zones de transició entro lo públic i lo privat, espais que poden donar pas a l’ús per a exposicions, xerrades, etc…