Projectes

6-1280x853.jpg
abril 25, 2018

Admin 2

“JAPÓ, DOLÇOS I BARCELONA” Projecte per al nou local de la pastisseria – gelateria japonesa. Takashi Ochiai, instal·lada a Barcelona des de 1983. Es tracta d’un projecte que inclou la botiga-degustació, l’obrador i l’aula Ochiai on s’imparteixen cursos de pastisseria japonesa. El projecte resol la creació dels tres espais necessaris per l’establiment. Es generen dues entrades independents, una per a la zona de botiga i degustació i l’altre a l’espai Aula Ochiai. Aquests dos espais es comuniquen amb l’obrador de la pastisseria que actua com a element de nexe des de l’interior. L’accés a la botiga es produeix linealment seguint el llarg taulell d’atenció i exposició de les diferents especialitats de pastisseria i gelats Ochiai. Aquesta zona del local es relaciona amb l’exterior a través de les grans portes de vidre i ferro que configuren l’entrada, les quals permeten captar l’atenció de l’espectador que passeja pel carrer per l’atractiu del lloc i l’exposició del producte protagonista, els dolços. Pel que fa els materials, el projecte parteix de la idea de deixar vistes les parets de maó manual existents, com a elements originals del local on es situa la nova pastisseria. S’incorporen nous materials com el ferro i la fusta per a la creació del mobiliari i la decoració interior. Es crea un espai diàfan i acollidor, amb la formació d’un banc metàl·lic que recórrer un dels laterals generant la zona de degustació que disposa de diverses taules.

CRF-20140508-GRANDESARRIA-008.jpg
abril 25, 2018

Admin 2

Projecte d’encaix en 45m2 del programa funcional necessari per satisfer les necessitats d’una família: sala d’estar-cuina, dos banys, dues habitacions i zona de rentat. El limitat nombre de metres quadrats obliguen, com a punt de partida del projecte, a l’aprofitament en alçada de l’habitatge. Aquesta premisa configurarà la geometria i la volumetria de cada una de les peces, generant un nou concepte funcional i formal. Les visuals i la llum tornen a ser, en aquest cas, un objectiu a l’hora de relacionar unes peces amb les altres.

goya-5-1.png
abril 25, 2018

Admin 2

El projecte de reforma i rehabilitació d’aquest pis parteix de la idea de conservar l’esperit dels elements originals d’un pis gracienc del 1930 (mosaic hidràulic, balconeres i persianes de fusta, biguetes metàl·liques i revoltons, etc.) alhora que treure el màxim partit tant de l’espai com de la llum. El mal estat del mosaic original, que presentava una gran part de les seves peces trencades, no va permetre conservar-lo però aquest material, de producció artesanal i manual, ha estat utilitzat de nou en la reforma, trobant-lo al terra del bany i al parament vertical de la cuina.
És un pis d’estructura allargada. Tot i conservar l’esquema de funcionament original, es van tirar a terra tots els envans per aconseguir dos objectius: una millor proporció de les seves peces (habitacions, cuina, bany, passadís) i l’aprofitament màxim dels 55m2 útils. Això s’aconsegueix a partir de delimitar les diferents estances creant moltes zones d’emmagatzematge, mitjançant envans – armari i generant unes visuals molt obertes per crear sensació d’amplitud.

CRF-gamper-20151218-07-2.jpg
abril 25, 2018

Admin 2

Reforma integral d’un habitatge de les Corts; la idea principal era un fer un canvi de distribució per tal de generar unes visuals molt més obertes i potenciar la relació entre espais alhora que crear un ambient relaxat mitjançant el color, la il·luminació i les textures.

moscarloa1.jpg
abril 25, 2018

Admin 2

Flexibilitat, funcionalitat i singularitat son les tres premisses sobre els que neix el local La Moscarola, situat en el barri de Sarrià-sant Gervasi de Barcelona. Flexibilitat per un local pensat per ser utilitzat tant de dia com de nit, funcionalitat per l’aprofitament de tots els seus espais mitjançant l’articulació de les peces i singularitat per acompanyar una idea de restauració diferent, la idea de projectar un espai dedicat al formatge. Es defineix amb els promotors una zona d’entrada, una zona de configuració variable, d’ús polivalent i un espai reservat per la cata i degustació de vins i formatges. El projecte s’enfoca des de la necessitat de resoldre aquestes tres zones sense perdre la sensació d’espai únic, crear una única envolvent que doni cabuda als usos polivalents que s’hi volen realitzar, però que alhora no els separi visualment. El mobiliari del local ens permet articular i aconseguir una certa privacitat entre els diferents espais del local i la sensació d’espai únic de tots ells. El primer espai que trobem quan entrem és la zona de la barra, l’espai més dinàmic i extrovertit del bar. Aquesta zona més pública del local permet obrir els ulls de l’espectador que passeja pel carrer l’atractiu del lloc i l’exposició del producte protagonista, el formatge.

IMG_1385-1.jpg
abril 25, 2018

Admin 2

Projecte de rehabilitació integral, reforç estructural i canvi de distribució que neix amb la vocació d’augmentar la qualitat dels espais i l’articulació entre aquests. Aquesta voluntat genera espais amb visuals molt àmplies i afavoreix el protagonisme d’un pati central de l’habitatge, permetent una gran entrada de llum natural a totes les estances.

zxgffxgxfg.jpg
abril 25, 2018

Admin 2

Restauració de les façanes principals de l’edifici ubicat a la Plaça Consell de la Vila 1, del casc antic de Sarrià. La finca que data de l’any 1900, es composa de dues façanes, la que dona al carrer major de Sarrià que es de pedra de Montjuic i la que dona a la Plaça Consell de la Vila que es de morter de cal.

“[Si para ajustarnos más a nuestro tema delimitamos el territorio de la arquitectura y nos limitamos a hablar de la arquitectura en un contexto urbano, es evidente que la fachada es la parte más pública de un edificio. Pero es necesario insistir en que un edificio es mucho más que su fachada: la fachada es la manera con la que el edificio se proyecta al espacio urbano; es la piel del edificio, pero un edificio no es únicamente piel, sino también carne y huesos, sentimiento e historia – espacio histórico]”.
Josep Emili Hernandez-Cros

IMG_0026-1.jpg
abril 25, 2018

Admin 2

Projecte de reforma que amb la vocació d’augmentar la qualitat dels espais planteja una nova articulació entre aquests. La relació entre la cuina i la sala és més propera i la zona de menjador queda recollida dintre la cuina però a la vegada, completament oberta. La nova distribució de la cuina fa guanyar molta llum natural al espai.