Publicacions/Expo - +o+a arquitectes


+ Diari ARA /30-09-2012/

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Arquitectura: Quan l’espai es multiplica. Publicació al suplement araTu.+ Diari AVUI /22-11-2009/

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Actualitat empresarial ARQUITECTURA. Entrevista sobre el despatx de +o+a arquitectes.+ La Vanguardia /27-10-2009/

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

El proyecto que necesitas. Publicació del suplement de construcció.+ INDE /març 2008/

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Un pla per fer real una il·lusió. Publicació mensual del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.+ AB /Abril 2008/

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

JORNADES ARQ’08. Publicació mensual del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.